KONTAKTWYSOKA SZPILKA

Katarzyna Krajewska Turyczyn

tel. 6000 567 96

sekretariat (@)WysokaSzpilka.pl


Studio Fotograficzne Wysokiej Szpilki: ul. Sojowa 2A, lokal uslugowy, Gdynia Dąbrowa 


www.facebook.com/WysokaSzpilkaZapoznaj się z Regulaminem Sesji Zdjęciowych 

Czekamy na kontakt od Ciebie

sekretariat (@) wysokaszpilka.pl

 FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wiadomość:
 


 

 

 

 

Wysyłając zapytanie przy pomocy tego formularza
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z
wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy na stronie www.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że
przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, mozliwości
ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobych jest KKT STUDIO
Katarzyna Krajewska Turyczy, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia,
NIP 958 096 48 76.

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI KKT STUDIO

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczyn, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia, NIP 958 096 48 76. tel. 6000 567 96, kkt@kktstudio.pl
2.    Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
       - w przypadku klientów indywidualnych: imię i nazwisko / adres poczty elektronicznej e-mail / numer telefonu
       - w przypadku klientów biznesowych dane do faktur: numer NIP oraz adres siedziby.
3.  Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
4.  Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
5.  Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
6.  Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
7.  Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podwykonawcom jeśli jest to konieczne dla wykonania umowy z klientem.
8.  Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
9.  Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.


Właścicielem marki Wysoka Szpilka jest Katarzyna Krajewska Turyczyn.


KONTO BANKOWE