KONTAKT

 

 

WYSOKA SZPILKA 

 Katarzyna Krajewska Turyczyn

 

 

tel. 6000 567 96

 sekretariat@WysokaSzpilka.pl

 

 

Studio Fotograficzne

 Gdynia Dąbrowa

 ul. Sojowa 2A

 osobne wejście do studia obok klatki A

 www.facebook.com/WysokaSzpilka 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wiadomość:
 

  

Wysyłając zapytanie przy pomocy tego formularza wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy na stronie www. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, mozliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobych jest KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczy, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia, NIP 958 096 48 76.
  
Pragniemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych (adres email), które przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień,
umów, marketingu bezpośredniego - przesyłania newsletterów na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) b) c) RODO.
Państwa dane zostały pozyskane podczas kontaktów państwa z nami. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym.

W dowolnej chwili możesz wypisać się lub zmienić swoje dane poprzez przesłanie mejla na adres: mojedane@kktstudio.pl

Przesłane informacje w wiadomości newsletteru są tylko informacją handlową i same w sobie nie stanowią oferty.

Administratorem danych osobych jest KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczyn, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia, NIP 958 096 48 76. tel. 6000 567 96, kkt@kktstudio.pl


Ponadto KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczyn informuje, że jest właścicielem marki Wysoka Szpilka oraz korespondencji wysyłanej z adresu skretariat@wysokaszpilka.pl.POLITYKA PRYWATNOŚCI KKT STUDIO / WYSOKA SZPILKA

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KKT STUDIO Katarzyna Krajewska Turyczyn, ul. Wiązowa 34, 84-230 Rumia, NIP 958 096 48 76. tel. 6000 567 96, kkt@kktstudio.pl
2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:
- w przypadku klientów indywidualnych: imię i nazwisko / adres poczty elektronicznej e-mail / numer telefonu
- w przypadku klientów biznesowych dane do faktur: numer NIP oraz adres siedziby.
3. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
5. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
6. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.
7. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podwykonawcom jeśli jest to konieczne dla wykonania umowy z klientem.
8. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.
9. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.


Właścicielem marki Wysoka Szpilka jest Katarzyna Krajewska Turyczyn.